Czym jest mobbing w pracy

Mobbing w miejscu pracy to zjawisko, które dotyka wiele osób na całym świecie. Jest to problem, który może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego pracowników. W tym artykule przyjrzymy się temu, czym jest mobbing w pracy, jego różnym formom, przyczynom oraz sposobom radzenia sobie z nim.

Definicja mobbingu w pracy

Mobbing w pracy to sytuacja, w której pracownik jest systematycznie i celowo narażany na negatywne działania ze strony innych pracowników lub przełożonych. Te działania mogą mieć różne formy, takie jak obraźliwe komentarze, wykluczenie społeczne, szykany, nadmierne nadzorowanie, zadania poniżej kwalifikacji oraz wiele innych. Mobbing jest zawsze ukierunkowany na jedną osobę i ma na celu jej upokorzenie, izolację lub zmuszenie do rezygnacji z pracy.

Formy mobbingu w pracy

Mobbing może przybierać wiele różnych form. Oto niektóre z najczęstszych:

 1. Słowny mobbing: To forma mobbingu, w której pracownik jest obrażany, wyśmiewany lub poniżany słownie. Mogą to być obraźliwe komentarze, przezwiska lub plotki.
 2. Mobbing emocjonalny: W tej formie mobbingu pracownik jest celowo izolowany społecznie, ignorowany lub wykluczany z grupy. To może prowadzić do uczucia samotności i odrzucenia.
 3. Mobbing psychiczny: W tej formie mobbingu pracownik jest systematycznie krytykowany, a jego osiągnięcia bagatelizowane. To może prowadzić do obniżonego poczucia własnej wartości i pewności siebie.
 4. Mobbing fizyczny: Chociaż jest to rzadsza forma mobbingu w pracy, to jednak może się zdarzyć. Obejmuje ona fizyczne ataki lub agresję wobec pracownika.

Przyczyny mobbingu w pracy

Mobbing w miejscu pracy może mieć różne przyczyny. Oto niektóre z najczęstszych czynników, które przyczyniają się do tego problemu:

 1. Zazdrość i rywalizacja: Czasami mobbing wynika z zazdrości lub rywalizacji między pracownikami. Osoba osiągająca sukcesy może stać się celem zawiści innych.
 2. Niezadowolenie z pracy: Pracownicy, którzy są niezadowoleni z pracy lub swojego stanowiska, mogą wyładowywać swoją frustrację na innych.
 3. Brak świadomości: Niektórzy pracownicy mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że ich zachowanie jest formą mobbingu. Mogą uważać je za żart lub niewinną krytykę.
 4. Problemy z zarządzaniem: Kiepskie zarządzanie w firmie może przyczynić się do powstania atmosfery mobbingu. Brak skutecznych procedur zarządzania konfliktami może sprawić, że mobbing pozostaje nierozwiązany.

Skutki mobbingu w pracy

Mobbing w miejscu pracy może mieć poważne konsekwencje zarówno dla ofiary, jak i dla samej firmy. Dla ofiary może to prowadzić do stresu, depresji, obniżonej samooceny oraz problemów zdrowotnych. Z kolei dla firmy może to oznaczać spadek wydajności, rosnącą rotację pracowników oraz negatywny wpływ na wizerunek organizacji.

Jak radzić sobie z mobbingiem w pracy

Jeśli jesteś ofiarą mobbingu w miejscu pracy, istnieją kroki, które możesz podjąć, aby sobie pomóc. Oto kilka wskazówek:

 1. Zgłoś sytuację przełożonemu: Jeśli czujesz się zaatakowany mobbingiem, powinieneś zgłosić sytuację swojemu przełożonemu lub działowi HR. Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.
 2. Zbieraj dowody: Staraj się dokumentować każdy incydent mobbingu. Zapisuj daty, godziny, miejsce oraz świadków. To może pomóc w udokumentowaniu sytuacji.
 3. Szukaj wsparcia: Nie bądź sam w tej sytuacji. Szukaj wsparcia wśród kolegów pracy, przyjaciół lub rodzin. Wsparcie emocjonalne może pomóc Ci przetrwać trudne chwile.
 4. Rozważ terapię: Jeśli sytuacja jest szczególnie trudna, rozważ skorzystanie z pomocy psychoterapeuty. Terapia może pomóc Ci radzić sobie ze stresem i emocjonalnym obciążeniem.

Mobbing w pracy to poważny problem, który może mieć negatywne skutki zarówno dla pracowników, jak i dla firm. Jest to forma zachowania, która narusza godność i prawo każdego pracownika do pracy w bezpiecznym i szanującym środowisku. Warto być świadomym tego problemu i działać, aby go zapobiec lub rozwiązać, gdy się pojawi.

Podobne wpisy